Topp 4 Grunner Til Å Skaffe Windows 10

The Debate About Sexy Latina Brides
January 24, 2022
19 Best App To Video Chat With Strangers In 2022
January 24, 2022

Viser fakturaer med KID-nummer som inneholder angitt tekst. Viser fakturaer med ordrereferanse som inneholder angitt tekst. Viser fakturaer med antall vedlegg som er “større eller lik”, “mindre eller lik”, “lik” eller “forskjellig fra” en angitt verdi.

vcomp120.dll windows 11

  • Oppgave c Lag et bilde ut i fra de to gitte bildene skil at det ser ut som om statuen er plassert utenfor glasshuset.
  • Tidspunkt for opprettelse samt initialer for den som opprettet oppføringen.
  • Viser kun innkjøpsordrer med en angitt ordrekilde.

“Samhandling – Kunngjøringer” viser liste over interne kunngjøringer. Kunngjøringene brukes for å sende meldinger til alle brukere av XS Office. Kunngjøringer består av en emnetekst og en innholdstekst. Ressurslisten kan eksporteres til Excel-format via en egen Excel-knapp på verktøylinjen. Du kan opprette nye oppføringer i kalenderen ved å klikke på pluss-knappen til høyre i ruten for ønsket dag.

Felter I Salgsordremalliste

Dermed slipper du å lage salgsordren manuelt, og kan bruke detaljene fra tilbudet videre i ordreprosessen. XS Office vil holde orden på hvilket eventuelt tilbud salgsordren er opprettet fra. Innkommende post kan skannes av administrativt personell like enkelt som de tar en kopi med kopimaskinen. Innskannede dokumenter kan så sorteres og merkes med prosjekt, kunde o.s.v. i XS Office av personen selv eller andre. Klikk på det røde krysset til høyre i listen dersom du ønsker å slette en tidligere versjon av et dokument. Velg “Slett alle” fra verktøylinjen dersom du ønsker å slette alle tidligere versjoner av et dokument. Knytte viktige websider opp mot for eksempel firma og prosjekt i XS Office.

Felter I Liste For Brukerkontoer

For sendingsalternativ 3 må EHF først aktiveres under globale innstillinger. I tillegg må salgsordren/fakturaen tilfredsstille kravene under for å kunne sendes i EHF-formatet. Disse kravene er spesifisert i EHF-standarden. Leverandørens navn må være angitt under Admin – Globale innstillinger.

Angir kontantrabatt for varelinje (beløp som trekkes fra tilbudslinjesum etter eventuell prosentrabatt, er uavhengig av antall i tilbudslinje). Angir sats for merverdiavgift tilknyttet tilbudslinje. Vil fremkomme på linje 2 i tilbudsdokumentets tilbudslinjer. Tilbudspris per enhet, vil hentes fra produktregister hvis et standardprodukt velges.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

watchseries